MedVerkan

Vi bevakar vi vad som händer inom samverkan mellan den idéburna sektorn och det offentliga. Vårt fokus ligger på Göteborg, men till viss del rapporterar vi även om intressanta händelser i övriga landet.

Vi vänder oss i huvudsak till Göteborgs Stads tjänstemän och till dem inom den idéburna sektorn som på något sätt berörs av samverkan mellan det ideella och det offentliga.

Nyhetsbrevet MedVerkan görs av Social utveckling Göteborgs Stad. Vi har uppdraget att implementera överenskommelsen om samverkan med social ekonomi som Kommunfullmäktige beslutade om 2012. I det uppdraget ligger bland annat att förstärka kunskapen inom staden.

Här hittar du MedVerkan

Till höger på sidan finner du temanumret som trycktes i samband med utvärderingen av överenskommelsen som gjordes i under hösten 2016.