Om du har frågor och inte hittar svar under någon av flikarna är du välkommen att kontakta oss som jobbar med de här frågorna inom verksamhetsområdet Social Utveckling/Göteborgs Stad.

Det kan vara om du har förslag på ett samverkansprojekt, men inte vet vem inom stadens organisation eller inom social ekonomi som skulle kunna vara intresserad. Det kan också vara frågor om finansiering, om vilka regler som styr samverkan eller andra liknande frågor.

Social utveckling är en resurs för dig om du behöver det.

Lotta Lidén Lundqvist, Verksamhetschef Social utveckling 1/Göteborgs Stad
Telefon: 031-367 94 54
E-post: lotta.liden@socialresurs.goteborg.se

Emma Rosqvist, Utvecklingsledare,  Social utveckling 1/Göteborgs Stad
Telefon: 031-367 94 59
E-post: emma.rosqvist@socialresurs.goteborg.se