För att göra Göteborgs Stads handlingsplan mer lättillgänglig har vi tagit fram en kortare, mer överskådlig, broschyr som finns att ladda ner till höger på den här sidan.