Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi.

HandlingsplanenPå uppdrag av Kommunstyrelsen arbetade Göteborgs Stad och social ekonomi gemensamt  fram en kommunal handlingsplan under 2013. Handlingsplanen har fokus på tre målområden som har vaskats fram ur den lokala Överenskommelsens åtaganden.

Utifrån dem har sedan ett antal aktiviteter konkretiserats där det formuleras vad som ska göras, hur, av vem, när, samt hur det ska finansieras.

Handlingsplanen ska genomföras under tre år: 2104, 2015 och 2016.