Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen

Den 5 februari 2014 beslutade kommunstyrelsen att anta en Handlingsplanen som broshyrkommunal handlingsplan som har som syfte att implementera den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi.

Målet med handlingsplanen är att medvetandegöra stadens förvaltningar och bolag om innehållet i den lokala överenskommelsen om samverkan. Handlingsplanen beskriver aktiviteter som som ska öka kunskapen om parterna, stärka samverkan och  bidra till att utveckla finansieringsformer som möjliggör en mångfald av utförare.

Vid utgången av år 2016 ska de olika förvaltningarna och bolagen veta hur de kan omsätta överenskommelsens vision i konkret handling.

I vänstermenyn hittar du, dels den fullständiga handlingsplanen, dels en mer överskådlig version som är nedladdningsbar som broschyr.

Mer om hur arbetet med genomförandet går framåt kan du läsa om i vår blogg i huvudmenyn.