Vissa myter biter sig fast i medvetandet. Det kan vara sådana som bygger på rädsla och okunskap, men som trots det betraktas som sanningar. Det finns myter om hiv. Ännu idag, trettiofem år efter det första utbrottet, finns det människor som tror att det överförs via handslag, eller att offentliga toaletter kan sprida viruset. Ännu idag kan människor som lever med hiv möta grannar och arbetskamrater, ja, till och med vårdpersonal, som lever kvar i myterna om en högsmittosam farsot.

Det finns så många saker som vi människor inte känner till. En av dem är att en människa som lever med hiv och som står på rätt behandling har ytterst små mängder virus i kroppen.

I WAD-nätverket jobbar Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och civilsamhället gemensamt för att bryta stigmatiseringen som det ofta innebär att leva med hiv och att möta fördomar och diskriminering.

– Ett av våra mål är att nå ut med information om hiv till allmänheten och att öka medvetenheten hos allmänheten, bland annat om hur hiv överförs – eller framför allt hur det inte överförs och att det inte överförs alls om man får rätt behandling. Ett annat mål är att samarbeta med varandra och utbyta erfarenheter, säger Hanna Rahm, utvecklingsledare, Sexuell hälsa/hivprevention, Social resursförvaltning.

Vad civilsamhället kan göra som staden inte kan.

Tillsammans har nätverket kompetenser från olika delar av arbetet med hivprevention. Social utveckling har erfarenhet från sin verksamhet och organisationerna från sina.

– Vi har till exempel myndighetskontakt och andra ingångar till vissa yrkesgrupper. Bland annat håller vi utbildningar till tolkar, lärare socionomer. Positiva Gruppen Väst i sin tur möter människor med hiv i sin stödverksamhet, RFSL jobbar generellt med HBTQ-frågor och även med hivprevention riktad till med män som har sex med män, säger Hanna Rahm.

Hanna Rahm är tydlig med att frivilligorganisationer är väldigt kompetenta inom sina frågor, och att representanterna i det här nätverket kompletterar varandra.

– Om man som kommunal verksamhet har förmånen att samarbeta med frivilligorganisationer ska man vara väldigt glad eftersom de oftast ligger i framkant och kan fungera som draghjälp åt oss, säger Hanna Rahm.

Nätverkets struktur är transpirant

WAD-nätverket startade som ett samarbete för att uppmärksamma World Aids Day. Nu har samarbetet utökats och pågår under hela året. Idag består det av representanter från Göteborgs Stad och elva föreningar.

– Vi började med att i ett antal workshops jobba fram syftet och att säkra att nätverket skulle vara transparent utan den kommunala hierarkin. Vi vill samarbeta med varandra och utbyta erfarenheter, säger Hanna Rahm.

Det är Social utveckling som samordnar nätverket under 2015 och ser till att det finns en struktur för arbetet, att möten bokas och genomförs. Själva det praktiska arbetet fördelas sedan inom nätverket. Vem som arrangerar följer ett roterande schema och annan verksamhet, till exempel, kampanjarbete och fördjupningsdagar planeras i ett antal arbetsgrupper som ansvarar för varsin del av arbetet. Besluten fattas gemensamt på stormöten eller delegeras till de olika arbetsgrupperna.

– Genom att sprida aktuell information om hiv till allmänheten bidrar nätverkets arbete till att förbättra livssituationen för människor som lever med hiv. Vi hade inte kunnat göra det här arbetet var och en för sig, säger Hanna Rahm.

Fakta WAD-nätverket

I dagsläget representeras nätverket av Social utveckling Göteborgs stad, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen, Afrikagrupperna, Attention Göteborg, EKHO Göteborg, Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland, Positiva Gruppen Väst, RFSL Borås, RFSL Göteborg, SLM Göteborg, Smittskydd Västra Götaland, Svenska Kyrkan Göteborgs Stift

Nätverket får ekonomiskt statliga hivmedel som har sökts av Social utveckling som också ansvarar för återrapporteringen till folkhälsomyndigheten. Av den anledningen måste övergripande beslut, framförallt sådant som gäller ekonomi, godkännas av den enhetschef på Social utveckling som arbetar med sådana frågor.

Läs mer

Mer information om WAD-nätverket hittar du på vileverallamedhiv.se