I en skrift från Social resursförvaltning har 22 personer från Göteborgs Stad fått berätta om flyktingmottagandet sommaren och hösten 2015. En av dem är Marie Larsson, verksamhetschef, Social resursförvaltning, som särskilt lyfter fram samarbetet med två arbetsintegrerande sociala företag inom Vägen ut! kooperativen 

– Det fanns en sådan initiativförmåga. Från början var tanken att de bara skulle komma dit med frukt och fralla några timmar på förmiddagarna, men det slutade med att de var där hela dagar och fixade te och kaffe och kritor och block till barnen. De gjorde så mycket mer av uppdraget, säger Marie Larsson.

Göteborgs Stad haderedanettetableratsamarbete med ideella organisationer i mottagandet på Centralstationen, bland annat med Röda Korset och Svenska kyrkan. När Social resursförvaltning började fråga sig hur man skulle lösa problemet med att kunna erbjuda alla nyanlända något att äta ryckte Vägen ut! in med kort varsel. Kajskjul 46 och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar, två av tolv kooperativa sociala företag i Vägen ut! tog på sig uppgiften att organisera kafédelen i ”vita huset” som tillfälligt fick fungera som ankomsthall vid Centralstationen.

– I den här situationen var det väldigt bra att vi kunde samarbeta med Vägen ut. Det blev tydligt hur deras stora engagemang gav ett mervärde eftersom de gjorde så mycket mer för att de nyanlända skulle få ett bra bemötande än vad som förväntades av dem, säger Marie Larsson.

Göteborgs Stad betalade för en extra handledare som Kajskjul 46 och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar behövde och naturligtvis också för maten som de serverade.

Vi intervjuar Kajskjul 46
Hanna-Sara Kristensson är verksamhetschef på Kajskjul 46 och den person som blev de två sociala företagens kontakt gentemot Göteborgs Stad.

Hur kommer det sig att det blev ni som fick uppdraget?
– Det var Marie Larsson som hade kontakt Pernilla Svebo Lindgren som är vd på Vägen ut! Pernilla i sin tur skickade vidare frågan till oss på Kajskjul 46 och till Lärjeåns trädgård eftersom det är vi som har cateringverksamhet inom Vägen ut! Många kände ju en stor frustration över situationen och ville bidra så det kändes bra för oss att få det här uppdraget, säger Hanna-Sara Kristensson.

Hur såg den konkreta samverkan ut – vem gjorde vad?
– Frågan som vi först fick var om vi kunde ordna150 frallor per dag för en viss kostnad.  Kajskjul 46 och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar levererade 75 frallor var från början, men sedan ökade antalet vissa dagar och minskade andra. Vi såg även till att det fanns frukt, te och kaffe.

– När vi väl var på plats såg vi att det även behövdes någon som kunde dela ut maten. Eftersom vi hade personal som kunde arabiska, farsi och dari och kunde vi ju prata med många av de nyanlända som kom och kunde förklara på plats vad som hände. Vårt uppdrag utökades därför och vi fick ersättning för lönekostnader för en person mellan åtta på morgonen och tre på eftermiddagen. Vi ordnade även second hand kläder via vår facebooksida, säger Hanna-Sara Kristensson.

Hur tänkte ni när ni gjorde mer än vad uppdraget sa?
– Vi såg på plats att det fanns ett behov av våra tjänster och många av oss som jobbade blev väldigt rörda och engagerade. Många av oss hade med oss känslan att vi ville bidra och nu blev det så konkret. Nu kunde vi bidra både i vår yrkesroll och som privatpersoner. Även de som arbetstränade i våra sociala företag upplevde att det var meningsfullt att följa med till Centralstationen på dagarna, säger Hanna-Sara Kristensson.

Var det ett bra sätt att samarbeta, eller är det något ni nu i efterhand har tänkt skulle ha varit annorlunda?
– Vi upplevde att det var ett väldigt meningsfullt och bra uppdrag. Det var flexibelt och vi kunde prata om vad det offentliga behövde och vi kunde erbjuda. Vi leverera gärna fler gånger till Göteborgs Stad.

– En tanke är att det offentliga oftare kanske borde välja sociala företag som leverantörer. På Vägen ut! har vi jobbat mycket åren med att kvalitetssäkra våra produkter och tjänster de senaste åren. Det innebär att man kan var säker på att få ett bra resultat samtidigt som man tar ett socialt ansvar. Om vi får fler stora uppdrag kan vi anställa fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och det är ju vårt mål, säger Hanna-Sara Kristensson.

LÄS MER:

Kajskjul 46driver verksamheter som textiltryckeri och träningskök, ReDo & ReFurn design. Kooperativet ger även kurser och workshops i yoga och mindfulness. Ytterligare en verksamhet är Gröna tjänster i offentlig miljö eller privata trädgårdar.

Lärjeåns Kafé & Trädgårdar driver trädgårdsmästeri med inriktning på grönsaker och örter och kafé med ekologisk profil. Har även konferens- och festlokal.