Friskvårdsklubben är en brukarstyrd förening som vänder sig till människor med psykisk ohälsa. I sin verksamhet samverkar föreningen med aktivitetshusen, boendestödsenheterna och hälsoteken i Göteborg. Klubben har även samarbete med Rättspsyk och Psykiatri/Psykos i Göteborg.

Friskvårdsklubben i Göteborg (kallas vanligen bara Friskvårdsklubben) och är en ideell förening och socialt företag som anordnar, främst fysiska aktiviteter i form av träning och sporter. Målgruppen är personer i Göteborg som har eller har haft psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

– Samarbetet med Friskvårdsklubben ger mycket genom att föreningen organiserar aktiviteter, inte bara på aktivitetshusen, utan även ute i samhället. Ledarna i aktiviteterna har själva erfarenhet av att inte må bra, men att ändå vistas ute. Det ger oss och våra deltagare en möjlighet att arbeta hälsofrämjande och integrerande för en målgrupp som inte alltid har möjlighet att ta del av det ordinarie hälsofrämjande utbudet som finns i samhället, säger Martin C Larsson, Gruppchef Aktivitetshus Nordost, Social resursförvaltning.

Har skrivit ett nytt IOP

Under mars 2015 har ett IOP-avtal tecknats mellan Friskvårdsklubben och Social resursnämnd. Avtalets finansiering kommer dels från Aktivitetshusens budget, dels från statsbidraget PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser för personer med psykisk ohälsa 2012 – 2016.

Avtalet gäller under perioden 25 mars 2015 – 31 december 2015 och anger en miniminivå av aktiviteter som Friskvårdsklubben ska genomföra på kommunala aktivitetshus varje termin. Totalt handlar det om ett tiotal aktiviteter per vecka på några olika platser i staden.

Viktigt att ha ett aktivt liv

Enligt Martin C Larson visar flera rapporter att fysisk aktivitet främjar den psykiska hälsan. Sedan en tid tillbaka även håller Friskvårdsklubben i aktiviteter på aktivitetshusen för att locka personer att vara mer fysiskt aktiva.

– Genom att ha Friskvårdsklubben nära kan vi i aktivitetshusen på ett enkelt sätt kan hänvisa våra deltagare att ta del av Friskvårdsklubbens utbud. Bland annat har föreningen ett avtal med Fysiken dit deltagare kan komma för att träna. Där får många personer ur vår målgrupp en möjlighet att träna i en ”vanlig” träningsmiljö, sägen Martin C Larsson.

Martin C Larsson berättar vidare att aktivitetshusen och Friskvårdsklubben bland annat arrangerar gemensamma utflykter för att tillsammans med deltagarna komma ut och ha aktiviteter utanför aktivitetshusen.

– Ju fler deltagare vi når genom våra och Friskvårdsklubbens aktiviteter desto fler kommer att få ett hälsosammare liv.

En målgrupp svår att nå

På Friskvårdsklubbens veckoschema finns stavgång, boule, frisbeegolf, gymträning, bordtennis, simning, bowling, biljard och innebandy flera gånger i veckan. Utöver det anordnar föreningen turneringsdagar i innebandy och bordtennis. Enligt Henrik Våglin, vice ordförande i Friskvårdsklubben, kan människor som lever med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa vara svåra att nå. Utan Friskvårdsklubbens aktiviteter är risken stor att flera av deltagarna skulle ha stannat hemma och missat tillfällen att växa genom att umgås med människor som befinner sig i samma situation.

– Vi är andra steget för många. Om första steget för många människor i vår målgrupp är att bara komma utanför dörren är vi det andra steget där vi utför fysiska aktiviteter tillsammans och umgås, säger Henrik Våglin.

– För dem som varit med ett tag är den sociala biten huvudsaken och vi har märkt att det bildas små nätverk där man också umgås privat, tillägger Henrik Petersson, ordförande i Friskvårdsklubben.

Vill utvidga sin ordinarie verksamhet

Genom att det finns avtal med två gym kan deltagarna träna på tider som är anpassade för målgruppen, under ledning av instruktörer. Detta sker till största delen i ett särskilt projekt utanför ordinarie verksamhet med särskilda projektmedel från Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), men Friskvårdsklubben hoppas kunna fortsätta bygga upp sådana och eventuellt andra projekt vid sidan om sin ordinarie verksamhet.

Friskvårdsklubben är också ett arbetskooperativ med ett antal löneanställda som kommer från målgruppen. Ingångar till lönearbete har varit praktik eller särskilda uppgörelser med Arbetsförmedlingen om lönebidrag, men det finns även planer på att arvodera personer som deltar i klubbens aktiviteter för att ta, antingen en större roll som ledare eller en mindre som att till exempel fylla i närvarorapportering.

– Vissa har kommit i arbete eller annan sysselsättning, man blir ju mer aktiv när man har kommit igång mad andra aktiviteter och börjat träffa andra människor, säger Henrik Våglin.