Cykelkök ska öka det hållbara resandet i staden, öka rörligheten och bidra till hälsosammare miljöer. Det handlar om ekonomi, återvinning och om fysisk hälsa, om ett jämlikare samhälle där de som inte kan cykla kan lära sig och där de som inte har råd att köpa en cykel kan bygga sin egen.

Vad är då ett cykelkök? Enklast kan det förklaras som en öppen gör-det-själv-verkstad som medborgare kan komma till för att renovera upp eller bygga en cykel under handledning. Ansvaret att bygga cykeln är ens eget och cykeln får man behålla.

I Göteborgs Stads budget för 2017 är det formulerat att staden ska se över hur konceptet cykelkök ska kunna spridas till fler stadsdelar.

År 2025 ska Göteborg vara, om än inte en bilfri stad, så åtminstone en stad där invånarna cyklar betydligt mer än idag. Bild: Sven Bjerde

Uppdraget att se över förutsättningarna ligger hos Social resursförvaltning medan stöd åt aktiviteter, oavsett om de planeras av kommunala förvaltningar eller bolag, eller organisationer eller företag ligger hos förvaltningen Kretslopp och vatten, genom projektet Cirkulär Göteborg.

 

Återbruk lika viktigt som återvinning

Nina Wolf är projektledare för Cirkulär Göteborg.

– Vad det gäller Cykelkök är vårt uppdrag är att vara ett kommunalt stöd för olika aktörer som är intresserade av att jobba med det konceptet, bland annat genom att koppla ihop dem med olika ideella, kommunala eller kommersiella nätverk. Visionen är att konceptet ska spridas, men för att göra det skulle en samordningsresurs och en digital plattform underlätta, säger hon.

Nina Wolf menar att det inte räcker med att vi återvinner avfall, utan att vi även måste förebygga avfall och återbruka i större skala för att minska mängden avfall. Nyproduktion är energikrävande och gör avtryck såväl i energianvändning, resurser och geografisk yta.

– Genom cykelkök kan man minska det avfallet. Reparation är en viktig del, liksom att återbruka de cyklar som kommer in som inte längre används. Vi delar föreningen Cykelkökets vision om minst ett cykelkök i varje stadsdel, och då gärna i olika former och konstellationer. Det kan vara både ideellt och kommersiellt, eller kanske i kombination, säger Nina Wolf.

Föreningen Cykelköket

I Göteborg har föreningen Cykelkök drivit en verksamhet på Vegagatan i tre och ett halvt år. Ian Fiddies, som är med i föreningens styrelse menar att det finns ett stort intresse för cykelkök i staden, men att föreningen inte har kapacitet att möta det.

– Att få tag i deltagare är inget problem. Vi lärde oss fort att inte göra reklam. Vi har möjlighet att hjälpa 20 – 40 personer på en kväll, oftast med småfix, men vi har bara kapacitet att ge bort fem till sex cyklar på en kväll. Cyklarna som vi ger bort behöver ofta ett ganska omfattanden underhåll, säger Ian Fiddies.

Det är heller inget problem att få tillgång till övergivna cyklar. Även där finns det betydligt fler än vad Cykelköket kan ta emot.

– Även lokal är lätt att fixa. Olika bostadsbolag verkar inse att det inte bara handlar om att bli av med gamla cyklar, utan också att de har lokaler som annars är svåra att hyra ut, säger Ian Fiddies.

Social resursförvaltning har beställt en rapport

Som en del av Social resursförvaltnings uppdrag att se över hur man kan sprida konceptet cykelkök i staden har förvaltningen beställt en extern rapport som kommer behandlas i Social resursnämnd den 22 mars. I rapporten lyfter författarna fram att det finns sociala, miljömässiga, hälso- och tillgänglighetsaspekter som till exempel minskat buller, mindre trängsel och mindre miljöpåverkan. Men rapporten visar också att cykelkök behöver ekonomiskt stöd om det ska kunna drivas. De som kostar är lokal, verktyg och någon form av bemanning.

En målsättning i Göteborg är att tredubbla antalet cykelresor till 2025 och att Göteborg ska upplevas som en cykelvänlig stad.

– Det ska bli intressant att se hur arbetet med cykelkök utvecklas i Göteborg. Rent ekonomiskt kommer en sådan verksamhet aldrig gå runt utan stöd, men det finns en samhällsekonomisk vinst, säger Ian Fiddies.

Earn A Bike – ett utökat cykelkök

Ett sätt att driva cykelkök på är genom Earn A Bike – ett koncept som håller på att ta form i Göteborg. Det är en utökad variant av cykelköksmodellen. Konceptet kommer ursprungligen från USA där det ungdomar i socialt utsatta områden går en kurs på 6-8 veckor och får lära sig grunderna i hur man lagar och underhåller en donerad cykel. Ofta ingår även kurser i trafikregler och gruppaktiviteter i trafiken så att man ska lära känna sin egen stadsdel. Medan cykelkök är en öppen verkstad har Earn A Bike även en utbildningsdel, oftast med stegvisa kursmoment.

Ett projektteam bestående av Cykelköket, Göteborgs Räddningsmission, Röda Korset, Returhuset Östra Göteborg, Emulsionen, samt Koucky & Partners har under hösten tagit fram ett lokalt koncept för Earn A Bike i Göteborg. Projektet har till hälften finansierats av medlemmarna i projektet och till hälften av Business Region Göteborg genom utlysningen om medel för socialt företagande Var så god(a).

Nio pågående projekt i Göteborg

I Göteborg ska Earn A Bike bidra till hållbar utveckling genom bland annat återanvändning av gamla cyklar, genom att stärka individers tro på sin egen förmåga, samt genom att ge människor möjlighet att förflytta sig på ett ekonomisk och miljövänligt sätt. För tillfället finns nio olika projekt i staden, vissa i uppstartsafasen, andra etablerade, som fungerar på olika sätt. De kan ha blivit grundade av privatpersoner, av ideella föreningar, kyrkor, eller av Göteborgs Stad. Några viktiga principer som återkommer i samtliga cykelköksverksamheter är:

  • En öppen verkstad.
  • Fokus på folkbildning och integration.
  • Främjandet av cykling.
  • Engagemang i miljöfrågor och avfallshantering.
  • Uppmuntrande att ha en jämlik könsfördelning.

LÄS MER

Cykelköket Göteborg
Emulsionen Cykelsupport
Förvaltningen Kretslopp och vatten
Rapporten om cykelkök