Ett stort antal migrerande EU-medborgare söker sig till Göteborg i hopp om ett bättre liv. Det här IOP-avtalet mellan Social resursförvaltning, Bräcke Diakoni, Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Räddningsmissionen har haft som syfte att förbättra livssituationen för de mest utsatta i gruppen. Målet var i första hand att ge människor platser att sova om nätterna, erbjuda en öppen förskola för barnen och föräldrarna, samt ett ställe att gå till under dagen för billig mat, sällskap och information.

Vi ser dem varje dag, vi ser dem vart vi går. I gathörn, utanför affärer, mitt på torgen. De sitter på knäna med sina pappersmuggar i händerna. Vissa ler, andra blänger surt, åter andra ser bara bedjande eller sorgsna ut. Ibland har vi en slant över, ibland inte. Ibland ler även vi, ibland känner vi oss obekväma och vänder bort blicken.

Hur mycket är ett liv värt? Är det rimligt att fattiga människor, vissa med barn, far illa, kanske fryser ihjäl, bara för att andra europeiska länder inte tar sitt ansvar?

Göteborgs svar är ett tydligt nej. Ett liv är värt mer än så. En tiggare på våra gator är värd mer än så, även om det är en medborgare i ett annat land.

Sängplatser och tillgång till dagcentral

I Göteborg är samverkan med social ekonomi en viktig del av arbetet att öka den sociala hållbarheten i staden och det syns tydligt i arbetet med EU-migranterna. Ett exempel på samverkan är ett IOP-avtal (idéburen offentligt partnerskap) som, år 2013, tecknades mellan Social resursförvaltning och Bräcke Diakoni, Stadsmissionen och Frälsningsarmén.

Avtalet ger EU-migranter tillgång till 20 – 25 sovplatser varje natt på Bräcke Diakonis härbärge Stjärnklart. EU-migranterna har dessutom tillgång till Frälsningsarméns dagcentral som kan ta emot 30 – 50 personer, under sex timmar, varje dag i veckan. Stadsmissionen finansieras med en mobil tjänst, en inbokare, som genom kontakt med Stadsmissionens egen Crossroads, Frälsningsarméns dagcentral vi Allégatan, samt med stadens fältarbetare bokar in vilka som får plats att sova. Platserna är i första hand till för de som har störst behov, bland andra gravida kvinnor och människor med dålig hälsa.

Nytt utvidgat IOP för 2015 & 2016

Göteborgs Stad, Bräcke Diakoni, Frälsningsarmén, Räddningsmissionen och Stadsmissionen har tecknat ett nytt så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att ge stöd till socialt utsatta och hemlösa mobila EU-medborgare. Det tvååriga avtalet som gäller under 2015 och 2016 innebär att Social resursförvaltning står för finansieringen medan organisationerna bidrar med personal, lokaler och kunskap.

Göteborgs Stad, Bräcke Diakoni, Frälsningsarmén, Räddningsmissionen och Stadsmissionen har tecknat ett nytt Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att ge stöd till socialt utsatta och hemlösa mobila EU-medborgare. Det tvååriga avtalet som gäller under 2015 och 2016 innebär att Social resursförvaltning står för finansieringen medan organisationerna bidrar med personal, lokaler och kunskap.

Fler nattplatser, mer uppsökande arbete, dagcentral, öppen förskola och informationscenter – det satsar Göteborgs Stad och den idéburna sektorn på under 2015 för att hjälpa mobila EU-medborgare.

Social resursnämnd beviljade nyligen 6,7 miljoner kronor till insatserna under 2015. En av satsningarna är fler nattplatser på Bräcke Diakonis boende Stjärnklart. Förra vintern fanns 25 platser på boendet, men för att fler ska kunna sova inne under vintern utökas antalet platser till 35.

Satsning på uppsökande arbete

En nyhet är också att det uppsökande arbete som Stadsmissionens och Social resursförvaltnings fältarbetare gör nu ingår i avtalet. Sedan i somras har antalet personer som bor i tält, bilar eller under andra otrygga förhållanden ökat. Fältarbetarna söker upp boplatser, informerar om vilken hjälp som finns att få och vad det innebär att bosätta sig illegalt på platsen.

Öppen förskola, informationscenter och dagcentral

Avtalet gäller också Göteborgs Räddningsmissions öppna förskola för romska barn, Stadsmissionens informationscenter Crossroads samt en fortsatt satsning på Frälsningsarméns dagcentral Famnen. Dagcentralen kommer vara öppen fem dagar i veckan. Här kan de mobila EU-medborgarna få mat, tvätta sina kläder och ta en dusch.