Att samla idéer, kunskap, engagemang för att skapa handlingskraft och förutsättningar för samverkan kräver ibland nytänkande och nya samverkansformer. Idéslussen i Lundby stadsdel är ett sådant pilotprojekt.

Under hösten 2015 skapade flyktingsituationen i Europa ett starkt engagemang hos många göteborgare. Många flydde hit och många personer, företag, föreningar och myndigheter ville hjälpa till.

I den situationen tog Göteborgs Stad initiativ till en idésluss för social hållbarhet. Tanken var att kunna förverkliga idéer och kanalisera engagemang för hur situationen för våra nyanlända och ensamkommande skulle kunna förbättras i alltifrån boende, utbildning, praktik, sysselsättning, fritidsaktiviteter, eller något helt annat.

Privata, offentliga och idéella behöver samverka

– Ingen sitter själv på de idéer och resurser som krävs för att ta sig an den utmaning vi står inför. Det krävs ett bredare samhällsengagemang där vi hjälps åt tillsammans. Offentliga, privata och ideella aktörer behöver därför samverka för att skapa såväl hållbara processer som hållbara resultat, säger Jonas Ward, utvecklingschef, Lundby stadsdelsförvaltning.

Idéslussen startade som pilot i Lundby eftersom flera företag i den stadsdelen hade visat intresse och frågat hur deras engagemang skulle kunna bli en del av ett mer långsiktigt och systematiskt arbete.

– Vi prövade oss fram och hittade tillsammans de rätta arbetsformerna. Vår förhoppning är att vi kan synliggöra vårt engagemang och på så sätt få med fler, säger Jonas Ward.

Deltagare knöt samverkansband

I pilotprojektet hölls två möten. Vid det första stämdes det av vilka idéer, behov och resurser som respektive organisation har kring en bättre integration av nyanlända, först enskilt och sedan med uppsamling i helgrupp. Vid det andra mötet formulerades själva aktiviteterna och deltagarna matchades ihop med varandra. Samverkansband knöts och nya projekt skapades mellan företag som Lin Education, Moskén, Arbetsförmedlingen, HC fotboll, Lindholmen Science Park, social resursförvaltning.

Resultatet av Idéslussens samverkansprojekt kommer att presenteras under våren 2016.

Under 2016 tar Lundby stadsdel projektet vidare genom att vilja utveckla och sprida konceptet till Göteborgs Stads övriga förvaltningar.

Artiklar i MedVerkan

Idéslussen i Lundby tar fart igen

Nya matchningar i Idéslussen för social hållbarhet