Ett hundratal chefer från stadsdelen Västra Göteborg samlades på Hotell Riverton den 26 maj 2016 för att öka kunskapen om stadsdelens samverkan med idéburna organisationer och för att inspireras. Årets tema för stadsdelens chefsforum är social hållbarhet och vid det här mötet var samverkan med idéburna organisationer i fokus.

På många sätt ligger stadsdelen Västra Göteborg i framkant när det gäller att samverka med organisationer. En nyckelperson i stadsdelen har varit Olof Olsson, koordinator, som också höll dagens chefsforum.

Maria Lejerstedt är stadsdelsdirektör i Västra Göteborg och jobbar aktivt för att utveckla samarbetet med idéburna organisationer, bland annat utifrån en handlingsplan som formulerades 2015.

– Vi vill ha en socialt hållbar stadsdel och det kan vi inte uppnå själva. Vårt budskap är att mervärdet kan bli så mycket större i en dialog. Det är när man för dialog med varandra som man löser olika problem, säger Olof Olsson.

I Västra Göteborg formulerade man en handlingsplan för samverkan 2015 och i dagsläget har stadsdelen tecknat 15 olika idéburna offentliga partnerskap (IOP) inom i stort sett samtliga verksamhetsområden. Totalt har man ordnat 30 olika feriearbeten bara genom att samverka med idéburna organisationer.

Chefsmöten för social hållbarhet

Det övergripande temat för årets chefsmöten i Västra Göteborg är social hållbarhet och vid just det här tillfället låg fokus på samverkan med idéburna organisationer. Av 120 chefer i stadsdelen samlades ett hundratal. Inbjudna var också några av organisationerna som har skrivit IOP-avtal med stadsdelen.

– Jag hoppas att det här chefsforumet ska leda till att vi ännu mer sätter oss ner med idéburen sektor utan att ha formuleringarna klara från början. Det viktiga är att ta kontakt. Då tror jag att vi får kraft och energi och kan utveckla arbetet i Västra Göteborg väldigt mycket, säger Maria Lejerstedt, stadsdelsdirektör Västra Göteborg.

Maria Lejerstedt är tydlig med att det är viktigt att regelbundet informera anställda i stadsdelen om hur och när man kan samverka med idéburna organisationer. I Västra Göteborg sker detta löpande på frukostmöten och i chefsbreven.

– Det är viktigt att bygga en organisation som är mogen, där medarbetare vågar testa gränser och där det är okej att det ibland blir fel. Vi vill ha en organisation där medarbetarna inte fastnar i sin egen profession utan lyssnar in brukarnas behov och låter dem vara med och påverka verksamheten. I en sådan organisation är idéburna organisationer en stor tillgång eftersom de enbart jobbar utifrån brukarnas behov, säger Maria Lejerstedt.

I Västra Göteborgs pipeline

Det har hänt mycket i Västra Göteborg under det senaste året. Hur ser då framtiden ut?

– Vi börjar tänka mer konkret ute i verksamheterna. På ledningsnivå pratar vi om att träffa idéburna organisationer på en mer strategisk nivå för att tillsammans utveckla formerna för våra samarbeten. Hittills har vi mest kört på, nu behöver vi tänka på vad vi behöver i hela stadsdelen och vad det är vi missar, säger Maria Lejerstedt.