Två gånger varje år träffas stadsdelarna Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo och det lokala föreningslivet i en konferens. Den här gången var temat integration och arrangörer var förutom de två stadsdelarna, Idrott- och föreingsförvaltningen, Västsvenska idrottsförbundet och Social resursförvaltning.

Högsbo Basket, Flatåskyrkan, Frölunda Taekwondo och Västra Frölunda IF, alla lokala föreningar från de två stadsdelarna, hade fått tio minuter var att berätta för de övriga hur de jobbar med integration. En röd tråd i deras presentationer är engagemang och en vilja att göra något. Rent konkret handlar det om basketträningar med teambildning, jobbmatchning mot företag, språkträning och relationsbyggande, eller att dra igång ett korplag i fotboll som består av enbart ensamkommande.  Eller bara att erbjuda gratis kampsportträning.

Föreningskonsulenterna Conny Levik och Bodil Wästhede berättar om vad som händer i stadsdelarna Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo.

Totalt var 45 personer från 32 föreningar anmälda till konferensen den 19 april, inte bara idrottsföreningar utan även hembygdsföreningar, pensionärsföreningar, frivilligcentraler, etniska föreningar och församlingar.

Skapar möten som annars kanske inte händer

– Det blir lite annorlunda möten såhär som gör skillnad. Samverkan är ju även att föreningarna samverkar med varandra, säger Helene Melin, enhetschef, Individ och funktionshinder, SDF, Askim-Frölunda-Högsbo.

I kombination med att även tjänstemän och politiker från de två stadsdelarna finns med skapas bra förutsättningar för nya konstellationer.

Helene Melin berättar hur en medlem i Askims hembygdsförening kom fram till henne vid en tidigare konferens och frågade samtidigt vad de kunde göra med utgångspunkt i att det finns så mycket att visa och berätta om i Askim.

– Jag gav henne tips om Föreningen Idé som jobbar kring stjärnhusen. Sedan har min personal har haft kontakt med båda föreningarna och nu ska 20 personer från Föreningen Idé möta Askims hembygdsförening, säger Helene Melin.

Röda Korset presenterade två metoder

Röda Korset höll en 45 minuter presentation och berättade att de sedan ett år tillbaka har ett samarbete med idrottsrörelsen som de menar är en lågtröskelverksamhet där man kan prata samma språk.

Genom sin metod Är du med-spelare? som handlar om att skapa sociala entreprenörskap inom idrottsrörelsen vill de skapa verktyg som förändrar. Metoden utgår från barnkonventionens fyra grundprinciper och hämtar inspiration från ungdomarnas egna idoler. Ett exempel är filmen 805 million names med Zlatan, som ingår i en kampanj för att uppmärksamma barn som svälter i världen.

Isabelle Exposito är projektledare Är du med-spelare och menar att om man pratar med ungdomarna utifrån sådana exempel/föredömen och frågar vad de själva ser behöver förändra får man många bra svar. Tolvåringar har många idéer.

Vilka val tvingas man göra på flykt?

En annan metod som Röda Korset utbildar i är På Flykt som kortfattat går ut på att deltagarna tvingas göra olika val som berör dem känslomässigt. De här valen är inspirerade av flyktingars berättelse av sina egna upplevelser under flykt.

Det här är en metod att diskutera med ungdomar vad det innebär att fly och hur de själva skulle vilja bli mottagna. Normalt är det en två timmars workshop som blandar teori med praktik och där det finns olika 85 lappar med påstående och händelser som man kastas fram och tillbaka mellan.

Röda Korsets ungdomsförbund har spelledare som kommer ut två och två och spela spelet. Vid varje tillfälle kan 25 – 30 medspelare delta, men eftersom spelet kan väcka starka känslor har Röda Korset satt en åldersgräns 15 år för att få delta.

 Läs mer:
Röda korsets ungdomsförbund