Föreningar utbildas för att i sin tur möta föräldrar i Västra Hisingen och berätta om hur unga använder droger och vilka konsekvenser det kan få. I Västra Hisingen har man kört utbildningen i två år med framgång, nu vill Östra Göteborg pröva modellen.

Det handlar om hur man som förälder kan skydda sina ungdomar och att invånarna vill veta mer om droger. Initiativet till utbildningen kom ursprungligen från en föreningsrepresentant i Västra Hisingen.

Några av Västra Hisingens föreningar som har deltagit i utbildningen är Hisingens tennisklubb, Neutrala Ungdom, Lindholmens BK och Geesguud Ungdomsförening. Här tillsammans med utbildaren Maria Martini från Social resursförvaltning. Bild:Heléne Mellander

– Utifrån invånarnas önskemål startade vi den här utbildningen och då ville vi gå via föreningar eftersom det är de som träffar människor i området, säger Heléne Mellander, som är föreningskonsulent i Västra Hisingen.

Vid första tillfället utbildades sex föreningsrepresentanter till presentatörer som sedan förde vidare informationen till sina medlemmar som i sin tur kunde förmedla ut informationen till andra vuxna i stadsdelen.

– Någon förening höll till exempel en presentation i Moskén där 300 mammor fick del av informationen. För oss är vuxna som bor i området nyckelpersoner som har möjlighet att informera på invånarnas modersmål. Tack vare det har vi fått en bra spridning av information runt droger, säger Heléne Mellander.

Modellen går ut på att utbildare från Social resursförvaltning tar med sig informationsmaterial till stadsdelen och utbildar frivilliga föreningsrepresentanter i hur man kan informera om droger och droganvändning. Utbildarna kommer ut till stadsdelen vid två tillfällen under en månad. Därefter får deltagarna själva hålla i en informationsträff med föräldrar och andra vuxna i området. Efter ytterligare sex veckor träffas deltagarna och utbildarna igen och går igenom hur de egna utbildningsträffarna gick.

Östra Göteborg vill pröva modellen

Maria Martini är utvecklingsledare på Kunskapskällar´n, Social resursförvaltning och en av dem som håller i utbildningen. Nu har Östra Göteborg haft sitt första utbildningstillfälle den 12 maj.

– Det gick bra. Totalt var vi sexton deltagare. Tolv stycken från sex olika föreningar och ytterligare några från stadsdelsförvaltningen. Vid nästa utbildningstillfälle, om två veckor kommer även närpolisen att delta. Det tillfället kommer handla mycket om kommunikation, hur man kan stärka föräldrar/barnrelationen, säger Maria Martini.


Fakta: Drogförebyggande utbildningen

I utbildningen utbildas frivilliga föreningsrepresentanter till presentatörer med baskunskaper om ANDT- förebyggande. Kursen ger grundkunskaper om barn och ungas användning av tobak, alkohol, narkotika, samt effekter på individens hälsa, ekonomi, sociala konsekvenser och relationer, samt vart man vänder sig för att få hjälp. De som fått utbildning kommer sedan i samråd med Kunskapskällarn´s personal och stadsdelens representanter fortsätta informera föräldrar/vuxna i sina respektive föreningar.

Utbildningen innehåller:

  1. Kort introduktion om ANDT – prevention, vilka behov fyller det drogförebyggande arbetet och varför?
  2. Drogvaneundersökningens senaste resultat – hur ser nuläget ut i staden? Hälsoeffekter och samband mellan olika droger, riskbeteenden.
  3. Preparatkunskap – mest fokus på cannabis och nätdroger men även tobak och alkohol.
  4. Vad är främjande och förebyggande i föräldrar – barn – relationen? Värme och ramar.
  5. Rollen som presentatör: Vart ska jag hänvisa, obekväma frågor från åhörarna, att hantera förtroenden.