I Frölunda har flera föreningar skapat en gemensam organisation – Fokus Förening. I samarbete med de två stadsdelsförvaltningarna, med andra föreningar i området och med ett antal företag vill man göra Frölunda tryggare och bidra till att barn och ungdomar i området ska få en bättre framtid.

Det handlar om att erbjuda spontanidrott, att få fler aktiva i föreningslivet, att få fler äldre ungdomar som leder yngre, att öka andelen tjejer inom föreningarna och på fritidsgårdarna och att erbjuda föreläsningar.

Bild:Hanna Johansson, Havstam Fotografi Fokus Förening anordnar Street Games, Indoor Games, Winter Games och simskola och är drivande i Fritidsbanken där barn och ungdomar kommer kunna låna utrustning för att kunna utföra fritidsaktiviteter.

– Fokus Förenings stora mål är att fånga upp ungdomar som på något sätt blivit en missad grupp. Tidigare har det inte funnits samma möjlighet i Frölunda att prova på olika sporter, inte samtidigt och i samma arena. När idrottsklubbarna nu samarbetar inom Fokus Förening blir det genast möjligt, säger Hanna Johansson, projektledare, Fokus Förening.

FOKUS FÖRENING är ett samarbete mellan ett antal föreningar, stadsdelsförvaltningarna Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo (AFH), samt med några företag i området. Inspirationen till att starta Fokus Förening kom under en av föreningskonferenserna i Frölunda som stadsdelsförvaltningarna, tillsammans med organisationer och Social resursförvaltning arrangerar varje halvår. Det här var hösten 2014. Några månader senare, i februari 2015 var föreningen bildad.

Att tryggare områden med fler gratis aktiviteter för barn och ungdomar ger en vinst för den kommunala verksamheten är ganska självklart, liksom att fler deltagare ger en vinst åt de aktiva föreningarna. Men hur ser då vinsten ut för företagen som är engagerade i samarbetet?

– De kontakter som jag har haft med de företagen som är med är att det är positivt även för dem att ha lugnare områden, ett tryggare samhälle. Allt företagen gör handlar inte om egen vinning. Vi inom den ideella sektorn har ingen egen vinning så varför skulle inte företagen också kunna engagera sig? säger Hanna Johansson.

FRÅN BÖRJAN handlade det om att skapa aktiviteter för unga som rörde sig i området omkring Frölunda Torg, men den idén har nu utökats.

– Vi vänder oss inte bara till grupper runt torget längre, eftersom vi ganska snart upptäckte att det finns andra områden där behoven också är stora. Vi är ute på flera olika skolor i olika delar av Frölunda och bjuder in till aktiviteter. Nu tänker vi hela Västra Göteborg, säger Hanna Johansson.

I sitt arbete möter Fokus Förening en hel del ungdomar som har svag framtidstro och ett större behov av det sammanhang som fritidsaktiviteter kan skapa. Men föreningens verksamhet är inte bara riktad mot dem även om det är en viktig grupp att nå. I Stadsdelarna Väster och AFH är den sociala och ekonomiska spännvidden stor och Fokus Förenings olika games är till för alla barn och ungdomar i stadsdelarna.

– Vissa ungdomar behöver en gnista och inspiration, att en dag till exempel kunna bli ungdomsledare. Vissa behöver en mötesplats eller plats med kompisarna. Behoven är olika men platsen är till för alla, säger Hanna Johansson

DE STORA AKTIVITETERNA som Fokus Förening arrangerar är Street Games, Indoor Games och Winter games. Nu senast under sportlovet var det Wintergames med fem dagars spontan handboll, fotboll, judo, dans och parkour på Gothia arena – och dessutom gratis mellanmål. Street Games hålls annars på sommaren och är utomhus, medan Indoor Games infaller på höstlovet.

– Våra games har vuxit rätt mycket och blivit väldigt populära. För varje år som vi har arrangerat dem har antalet besökare och deltagare ökat. Vi vänder oss till barn och det är öppet för alla, men vi vill gärna att barnen som inte har någon fritidsaktivitet idag, men som kan få inspiration att börja, kommer, säger Hanna Johansson.

– Alla familjer har inte råd att betala för att deras barn ska kunna vara med i en förening med avgifter, men som ändå vill testa någon idrott och de kommer ju till de här eventen, tillägger hon.

I OKTOBER 2016 fick Fokus Förening medel från Social resursförvaltning för att anställa en projektledare. Det blev Hanna Johansson som har sin bakgrund inom elitbasketen. Hon har spelat i USA i fyra år och vunnit SM-guld i Norrköping. Nu spelar hon i Högsbo Baskets damlag, en av föreningarna som är medlem i Fokus förening. Tidigare har hon jobbat som journalist.

Som projektledare sköter Hanna dialogen mellan medlemsföreningarna och ser till att det finns tillräckligt med ledare för aktiviteterna. Hon håller även i dialogen med samarbetsparterna och med företag i området, samt organiserar eventen, sköter sociala medier och webben. Dessutom är Fokus Förening drivande i öppnandet av Fritidsbanken Frölunda Torg som ska öppna under våren 2017.

– Fritidsbanken är ett bibliotek, fast för idrottsutrustning, där man kan låna utrustning. Vi har fått en lokal och kommer öppna nu till våren. Materialen kommer från de egna organisationerna, men också från sportaffärer om de har utrustning över. Tanken är att de som till exempel inte har råd att köpa ett par skridskor istället kan låna ett par, säger Hanna Johansson.

– MÅLET ÄR ATT Fokus Förening ska fortsätta växa, att få in fler medlemmar och att fler ska upptäcka värdet av att samarbeta i ett område, säger Hanna Johansson.

Att samarbete är något stort och att det ger ringar på vatten som man kanske inte alltid kan se initialt är något som hon är övertygad om.

– Det skulle vara roligt om vi växte så att vi omfattade hela Västra Göteborg. Eftersom våra games har fungerat så bra tror jag att konceptet att få människor som inte har råd att pröva på en sport är väldigt bra. Alla kan ju kanske inte fortsätta sedan i en förening, men om de då har tillgång till de här aktiviteterna några gånger per år, där alla är välkomna är det väldigt bra. Hittills har fokus varit på de stora eventen, men viljan finns att det även ska finnas mer aktivteter i perioderna mellan eventen, säger Hanna Johansson.


FAKTA Fokus Förening

Fokus Förening jobbar för att:

  • Aktivera barn och unga i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg.
  • Vara ett samverkande organ för föreningar i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg.
  • Vara kärnan för organisation & administration för samverkansprojekt.
  • Synliggöra föreningar.

Föreningens medlemmar är Heid Handboll, Västra Frölunda IF, Högsbo Basket, Slottsskogen Godhem IF, Kulturföreningen Levande Betong, Move3 Academy, Tynnereds Scoutkår, Frölunda Tae Kwon-do, Frölunda Judo samt dansföreningen One Way Korea.

Föreningens samarbetspartners är Västra Frölunda Bibliotek, Ungdomens hus 1200 Kvadrat, Röda Korset, Flatåskyrkan, White Arkitekter, If försäkringsbolaget, Swedbank, Riksbyggen, SISU/VSIF, Social resursförvaltning, Idrott- och föreningsförvaltningen, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, SDF Västra Göteborg samt Rädda Barnen. Alla medlemmar stämmer. Vi jobbar ständigt med att få in flera med dessa är de som är med just nu.

FAKTA Fritidsbanken

Fritidsbanken i Frölunda är ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Fokus Förening, SDF Västra Göteborg, SDF Askim-Frölund-Högsbo, Skandia Idéer för livet, samt Skanska Fastigheter. Partnerskapet löper i tre år under 2017-2019.

Fritidsbanken finns på 31 olika platser i Sverige. En av dem i Angered i Göteborg. Fritidsbanken i Frölunda blir den 32:a i landet. På Fritidsbanken har du möjlighet att som privatperson låna allt från en komplett slalomutrustning till innebandyklubbor och tält. Vad som finns i sortimentet skiljer sig från ort till ort och beror på vad som finns i lager. Alla får låna och allt är gratis. Utrustningen är begagnad, men oftast i väldigt fint skick. Lånetiden är 14 dagar och tanken är att man enkelt ska kunna prova på olika fritidsaktiviteter utan att det kostar något.

LÄS MER

Fokus Förening

Fritidsbanken

Idéburet offentligt Partnerskap