Förutsättningar till ett bra liv för barn och ungdomar skiljer sig avsevärt beroende på var i staden och hur man växer upp. 24 idéburna organisationer träffade Christer Samuelsson som leder arbetet med att skapa bra förutsättningar för barn och ungdomar inom Göteborgs Stads satsning Jämlikt Göteborg. 

– Det är ingen naturlag att barn som har föräldrar med, till exempel, låg utbildningsgrad ska ha sämre förutsättningar i livet än barn som har välutbildade föräldrar, säger Christer Samuelsson, direktör i Lundby stadsdelsförvaltning och ledare för fokusområde två i Göteborgs Stads satsning Jämlikt Göteborg.

Bild:Sven Bjerde Christer Samuelsson som leder fokusområde två i Jämlikt Göteborg ledde workshopen tillsammans med Anna Grunander som är processledare för fokusområde 2 och Alexandra Lange som är utvecklingsledare på Social resursförvaltning.

Ramen för träffen är ett samarbete mellan Jämlikt Göteborg och Social resursförvaltning och syftet är att få till stånd ett bra samarbete med den idéburna sektorn på mer lika villkor.

För Christer Samuelsson är det här en viktig fråga. Han menar att Göteborg redan idag gör mycket, men är tydlig med att det blir svårt att nå målet om kommunen ska göra allt själv.

– Föreningarna har andra ingångar till att nå ungdomar än Göteborgs Stad och en samverkan mellan oss har en väldigt stor potential. Med ingångar menar jag kanaler som kommunen har; fritidsgårdar, skola, med mera. Vi i Göteborgs Stad tänker ofta automatiskt att det är vi själva som ska utföra, men det är inte självklart. Tillsammans når vi fler, säger Christer Samuelsson.

Om det här ska bli framgångsrikt behöver staden ha ett utbud som är likvärdigt. Det ska inte spela någon roll var i staden man bor.

– Likvärdigt handlar inte om att utbudet ska var lika utan att förutsättningarna ska vara samma. Målgrupper som har större behov kan behöva mer riktade insatser, säger Christer Samuelsson.

Stadens viktigaste satsning

Sverige har gått från att vara bland de jämlikaste länderna i Europa till en medioker 14:e plats. Christer Samuelsson menar att Jämlikt Göteborg är stadens viktigaste satsning, att det är den enskilt viktigaste frågan i Göteborgs Stads budget, och att samtliga förvaltningar och bolag behöver bidra.

– Jag har jobbat länge inom staden, men jag har aldrig sett en sådan mobilisering inom politiken som med att nå ett Jämlikt Göteborg. Om vi har gått från att vara det mest jämlika landet till en 14:e plats bör det också gå att vända trenden.

För att nå målet om jämlikhet arbetar staden utifrån fyra olika fokusområden: ge barn en bra start i livet, ge barn goda förutsättningar genom skolåren, skapa förutsättningar för arbete, samt skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen. En samordningsgrupp fungerar som strategisk ledning för arbetet på tjänstemannanivå. Här ingår fyra fokusledare som var och en är ansvarig för ett fokusområde, representanter från Social resursförvaltning, Stadsledningskontoret och Göteborgs Stadshus AB.

Behöver koppla ihop det som redan görs

På frågan om vilken strategi Christer Samuelsson har i det gemensamma arbetet med idéburna organisationer så menar han den bästa strategin är att låta bli att tänka ut för mycket i förväg.

– Om man ska mötas och ställa frågor, och om man menar allvar, kan man inte själv ha gjort en planering för framtiden. Det har sagts flera saker under den här förmiddagen som jag inte skulle kunna tänka ut själv. Mycket av arbetet handlar om att koppla ihop det vi redan gör med det som organisationerna kan göra och redan nu har jag fått ett antal idéer om hur det skulle kunna gå till, säger Christer Samuelsson.

Hela staden behöver samarbeta

Satsningen Jämlikt Göteborg är en satsning för hela staden och för att nå framgång behöver samtliga tio stadsdelar samarbeta.

– Om vi är överens kan vi hitta varandra och kroka arm. Det är inte så att det bara är en stadsdel som ska lyftas utan en hel stad. Jag tar ansvar att ta med mig det som sagts här när jag talar med de övriga nio stadsdelsdirektörerna. Jag tar också med mig idéerna in i Jämlikt Göteborg, säger Christer Samuelsson.

– Vi behöver gå vidare till ett konkret samarbete, men när det kommer att ske vet jag inte idag. Hur kan vi mobilisera, synliggöra det utbud som redan finns och ta vara på det? Hur kan vi stärka föräldrarna, som kanske är den stora utmaningen i arbetet? Hur kan vi jobba långsiktigt?

 LÄS MER:
Jämlikt Göteborg