Mycket samverkan kan ske utan speciell  finansiering, men ibland krävs extra tillskott av pengar eller annat stöd. En sätt att finansiera social ekonomi kan vara att låta organisationer använda stadens lokaler gratis, delta i utbildningar, eller ta del av stadens övriga resurser. Även om pengar inte byter ägare kan  ett sådant stöd innebära en ekonomisk lättnad för en förening.

Rent juridiskt finns det annars bara två finansieringsformer för samverkan mellan Göteborgs Stad och social ekonomi: Den ena är bidrag, den andra upphandling. Inom de två skilda finansieringssätten finns det sedan olika möjligheter att möta social ekonomi.

Bidrag & Upphandling

Bidrag kan ha formen av verksamhetsstöd eller projektbidrag  Det förekommer också att föreningar får ett specifikt uppdrag av staden, samt ett bidrag för att utföra det uppdraget. Upphandling kan ha formen av ramavtal, eller direktupphandling.

IOP

IOP (idéburet offentligt partnerskap) är en tredje finansieringsform, som rent juridiskt är ett bidrag, men som ändå kan ses som ett mellanting mellan bidrag och upphandling. På Social utveckling/Göteborgs Stad hittar du exempel på IOP-avtal som tecknats i Göteborg. Vill du veta mer om IOP kan du ta del av våra tre korta utbildningsfilmer på vardera fyra minuter där Ingela Andersson från Social resursförvaltning/Göteborgs Stad berättar om vad IOP är och vad du behöver tänka på inför tecknandet av ett avtal. Filmerna hittar du under huvudmenyns flik Hur samverkar vi.

I menyn till höger hittar ni nedladdningsbara pdf:er med information om några av de olika finansieringsformerna och om vilka möjligheter till finansierad samverkan som finns.