Den europeiska koden, matrisen, för idéburna organisationers medverkan i beslutprocessen, som antogs vid Europarådets INGO-konferens 2009, är en europeisk kod för social ekonomis medverkan i beslutsprocesser.

Koden har inga tvingande mekanismer. Meningen är att olika aktörers samverkan ska förstärkas genom dialog. På det sättet ska medborgarnas medverkan i demokratiska processer förstärkas, såväl på lokal, som regional och nationell nivå.

Enligt koden kan social ekonomis delaktighet i beslutsprocesser delas in i olika nivåer av medverkan, från låg ren informativ, till partnerskap som har högst delaktighet. Däremellan ligger samråd och dialog. De här olika nivåerna bör finnas i alla steg i en beslutsprocess i alltifrån att sätta agendan, till att formulera målet, till att besluta och genomföra planen.

Under huvudmenyns flik Bli inspirerad  kan du ta del av utbildningar som Social resursförvaltning har genomfört i samverkan. En av dem  handlar om matrisen, om dialog, delaktighet och medskapande.