Samverkan är när dubbla ljuskäglor riktas mot förmågor, viljor och kompetenser som tidigare legat dolda

Samverkan sker när vi hittar gemensamma lösningar genom dialoger, informationsutbyte, nätverkande eller partnerskap. Samverkan bygger på respekt, tillförlit och engagemang.SkärmBild 2 Överenskommelsenklipp

I menyn till vänster finner du information om det mesta som rör samverkan. Här hittar du förutom den lokala överenskommelsen, även en matris på hur du kan initiera en samverkan i olika steg med olika delaktighet. Här hittar du också olika avtals- och finansieringsformer

Under länkar hittar du tillfälliga samverkans- eller finansieringsprojekt. Ett sådant Göteborgs Stads modell för social hänsyn i upphandling som alla bolag och förvaltningar ska arbeta efter för att stärka integrationen, kompetensförsörjningen och den sociala hållbarheten i Göteborg.

Illustrationen är gjord av Lina Brandström, Grafiska Gruppen, Göteborgs Stad och är hämtade från broschyren Överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektor social ekonomi.