Den europeiska koden visar vägen i samverkan

Inom målområdet Förstärkt samspel, dialog och utveckling har aktiviteten avseende tidigt samråd och utveckla dialogformer fått framträda. 
matrisen (stor)Bilden till vänster har varit till stöd för att väcka nya tankar om hur kommunen kan starta samtalet med Social ekonomi tidigare. Molnen innehåller exempel på samtal i olika skeden.

  •  ”Kan vi ha ett informationsmöte om de utmaningar vår verksamhet står i?”
  •  ”Kanske ska någon förening bjudas in till en beredningsgrupp och berätta mer om sin verksamhet kopplat till den fråga som är relevant för oss att öka kunskapen om?”
  • ”Kan vi ha en gemensam arbetsgrupp med någon/några föreningar för att utveckla tankar om en specifik fråga vidare?”
  •  ”Står vi i ett läge att följa upp en fråga där det är lämpligt att social ekonomi bjuds in för att delge sin syn?”
  •  ”Om vi ska omvandla det som varit ett projekt, till att bli permanent verksamhet – vem är bäst utförare då?”

Det nyligen arrangerade samrådet kring integrationsmedel är ett fint exempel på hur matrisen har inspirerat. Läs mer om det här.

/Emma