Hem

Vi samverkar i en hållbar stad

Vi – det är Göteborgs Stads stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag, men vi är också civilsamhällets organisationer. Vi är alla vi som vill hjälpas åt att göra Göteborg till en jämlik stad att växa upp i, att arbeta i och att leva ett bra liv i. Tillsammans förändrar vi det som inte är bra och tillsammans gör vi det som redan är bra bättre.

matrisen (stor)Några axplock från stadsdelarnas mål och inriktningsdokument 2017 är att staden ska förbättra delaktigheten och dialogen i samhället. Barn, ungdomar och vuxna, alla ska ha kunskap om vilka vägar som finns för att påverka. Metoder ska utvecklas och aktiviteter genomföras i samarbete med föreningslivet.

Den här webbsidan är ett redskap för att förenkla en sådan samverkan. Här hittar du det mesta av den information som du behöver för att påbörja en ny, eller vidareutveckla en redan pågående samverkan. Sidan sköts av Social utveckling som är en del av Social resursförvaltning inom Göteborgs Stad.

Vi fyller på med Goda Exempel efter hand. Vi försöker få en spridning såväl vad det gäller samverkansformer, aktörer och finansieringsformer inom de fyra skilda fokusområdena som finns inom ”Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar.”